Nowoczesne metody zarządzania strefami płatnego parkowania

Strefy płatnego parkowania to parkingi utworzone przy drodze publicznej. Taki system poboru opłat przez samoobsługowy system urządzeń taki jak parkomaty jest coraz popularniejszy w całym kraju. Co warto wiedzieć na temat nowoczesnych metod zarządzania strefami płatnego parkowania?

Płatne parkingi!

Strefa płatnego parkowania ma na celu uporządkowanie parkowania w centralnej części miasta. Wprowadzenie opłaty za postój zwiększa rotację miejsc, tym samym skłania kierowców do krótszego postoju, a część z nich zniechęca do wjeżdżania do strefy. Zapobiega to również powstawaniu korkom w centralnej części miasta i zwiększa bezpieczeństwo na drogach. Dzięki strefie płatnego parkowania wszystkie miejsca postojowe są oznaczone i możliwe jest parkowanie tylko na wytyczonych miejscach parkingowych. Oczywiście mieszkańcy danej strefy mogą skorzystać z wykupienia abonamentu, który umożliwia darmowy postój w pobliżu miejsca zamieszkania. Strefa płatnego parkowania, w skrócie SPP realizuje również politykę transportową miasta, w szczególności ogranicza dostępność określonych obszarów dla pojazdów samochodowych lub wprowadzenia preferencji dla komunikacji miejskiej.

Nowoczesne metody zarządzania strefami płatnego parkowania!

Podstawę prawną do powstania płatnych parkingów daje ustawa o drogach publicznych, jest to art. 13, który mówi, że „korzystający z dróg publicznych są obowiązani do ponoszenia opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania”. Coraz częściej spotyka się nowoczesny i bezobsługowy system parkingowy, który jest przeznaczony do użytku wewnętrznego, jak i zewnętrznego. Jest to ekonomiczny sposób na dokonywanie opłat za parkowanie, ponieważ ma możliwość odczytu kodów QR. Każdy taki kod zostaje przypisany do konkretnego klienta, na przykład do numeru rejestracyjnego samochodu, a po odczytaniu go przez skaner system wyliczy odpowiednią opłatę. Opłaty takie, również można płacić za pomocą odpowiedniej aplikacji, dzięki czemu zdecydowanie oszczędza się czas, a cała realizacja płatności odbywa się bardzo szybko i sprawnie.