Parkomaty i e-upoważnienia do parkowania i aplikacja do płatności mobilnych

Kasy i parkomaty – Śląsk

Parkomaty to urządzenia przeznaczone do pobierania opłat za parkowanie. Umożliwiają zakup biletu parkingowego, który uprawnia do parkowania pojazdu na terenie parkingowym. Parkomaty usprawniają dokonywanie płatności za miejsce postojowe. Poza tym parkometry posiadają funkcję darmowego biletu, który pobrać mogą np. klienci sklepu.

Na zarządzanych przez nas terenach parkingowych stosujemy parkomaty od renomowanych producentów, które zapewniają sprawną obsługę płatności za parking. W przypadku zainteresowania oferowanymi przez naszą firmę systemami usprawnień dla terenów parkingowych, zachęcamy do kontaktu!

 

Automatyczne kasy parkingowe

Automatyczne kasy parkingowe są urządzeniami, które służą do rozliczania płatności w obrębie systemów parkingowych przeznaczonych do poboru opłat za parkowanie. Kasy automatyczne za parking, w które wyposażamy strefy parkingowe pochodzą wyłącznie od sprawdzonych producentów. Są to solidne i bezpieczne urządzenia do realizowania płatności za postój samochodu, które nie wymagają angażowania czynnika ludzkiego do ich obsługi. Na podstawie zeskanowanego biletu automatyczna kasa parkingowa wyświetla wymaganą za postój opłatę. Kasy parkingowe realizują również sprawną obsługę płatności.

 

Parkometry i kasy


E-upoważnienia do parkowania i aplikacja do płatności mobilnych

E-upoważnienia do parkowania to rozwiązanie, które oparte jest o system teleinformatyczny połączony z naszym systemem administracji. Elektroniczny system zezwoleń umożliwia identyfikację uprawnionych pojazdów do postoju wyłącznie na podstawie numerów rejestracyjnych. System ma zastosowanie głównie w procesie weryfikacji płatności za postój, a także w weryfikacji pojazdów uprawnionych do stałego postoju m.in. na terenach spółdzielni mieszkaniowych, gdzie nie ma wówczas konieczności wydawania papierowych zezwoleń.

Przy użyciu aplikacji mobilnej bądź parkometru użytkownik parkingu może skorzystać z usługi płatnego parkowania – kierowca może zakupić bilet przypisany do numeru rejestracyjnego samochodu, który uprawnia do pozostawienia pojazdu w płatnej strefie parkowania.

Wdrażamy nowoczesne systemy parkingowe, dzięki którym korzystanie z parkingu płatnego jest wygodne i bezpieczne.

 

Biały samochód


Zalety e-upoważnienia do parkowania

E-upoważnienia do parkowania mają wiele zalet. W przypadku mobilnych płatności umożliwiają dokonywanie płatności za parkowanie bez potrzeby opuszczania samochodu. Ułatwiają również korzystanie z parkomatów, gdzie użytkownik po pobraniu biletu parkingowego nie jest zobowiązany do umieszczania biletu za przednią szybą pojazdu - wystarczy, że prawidłowo wpisze swój numer rejestracyjny w urządzeniu. Podobnie w przypadku stanowisk rejestracji pojazdów – kierowca rejestruje swój pojazd w urządzeniu i otrzymuje czasowe zezwolenie do postoju. Możliwości jakie daje system e-upoważnień do parkowania pomagają w optymalizowaniu procesów zarządzania parkingiem. W przypadku zainteresowania usługą, zachęcamy do kontaktu!

 

E-upoważnienia do parkowania