Holowanie pojazdów

Holowanie pojazdów może być konsekwencją zajęcia płatnego miejsca parkingowego przez nieuprawniony samochód. Do holowania może dojść również w sytuacji, gdy źle zaparkowane auto utrudnia ruch lub stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa innych uczestników ruchu. Holowanie pojazdów odbywa się na koszt właściciela. Przypadki naruszania zasad parkowania przez kierowców mogą zakończyć się wezwaniem przez zarządcę parkingu uprawnionych służb mundurowych i w konsekwencji odholowaniem pojazdu.

 

holowanie