Reklamacje

 

Kierowca, który otrzymał opłatę parkingową może w terminie 3 dni od dnia wystawienia wezwania wnieść reklamację. Reklamacje można składać przy pomocy formularza elektronicznego, mailowo, a także listownie na adres spółki. Reklamacja powinna zawierać następujące informacje: numer rejestracyjny pojazdu, numer Opłaty Parkingowej, data wystawienia Opłaty, imię i nazwisko, adres zamieszkania, ewentualne załączniki oraz krótki opis powodu składania reklamacji.

 

ODWOŁANIE DROGĄ LISTOWNĄ

  • Adres wysyłki
    Departament Zarządzania Parkingami Sp. z o.o.,
    ul. Mielęckiego 10, 40-013 Katowice.

 

ODWOŁANIE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

  • W tym celu udostępniamy Państwu poniższy formularz.

 

Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane

Adres zamieszkania

Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane

Data wystawienia Opłaty Parkingowej

Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane

Załącznik 1:

Nieprawidłowe dane

Załącznik 2:

Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane