Szlabany parkingowe

Szlabany parkingowe mają za zadanie blokowanie dostępu do miejsca parkingowego nieupoważnionym kierowcom. W tym celu montujemy za zgodą właściciela terenu parkingowego lub wspólnoty mieszkaniowej blokady parkingowe stałe lub tymczasowe, w tym również składane.

 

Systemy rozpoznawania tablic rejestracyjnych

Systemy rozpoznawania tablic rejestracyjnych na parkingach mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku na terenie parkingowym. Systemy odczytują samochodowe tablice rejestracyjne w czasie rzeczywistym i rejestrują obraz. Dzięki zapisanej liście numerów rejestracyjnych uprawnionych do poruszania się po parkingu pojazdów, kamery powodują uruchomienie szlabanu parkingowego po rozpoznaniu pojazdu z listy. Mamy do zaoferowania wiele nowoczesnych systemów parkingowych, służących efektywnej organizacji ruchu parkingowego oraz ochronie parkingu przed dostępem niepożądanych pojazdów. Zachęcamy do nawiązania współpracy z naszą firmą!

 

Szlabany parkingowe