Co należy uwzględnić, organizując strefę płatnego parkowania?

W miastach miejsca parkingowe bywają płatne. Warto mieć na uwadze, że organizując strefę płatnego parkowania, należy trzymać się określonych wytycznych. W dzisiejszym wpisie postaramy się wyjaśnić kwestie organizacyjno-prawne związane z tym zagadnieniem.

Jak powinien być oznakowany parking płatny?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Strefy Płatnego Parkowania (SPP) są obszarami wydzielonymi uchwałą rady gminy. Każdy korzystający z dróg publicznych jest obowiązany do ponoszenia opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych na określonych uchwałą terenie. Biorąc pod uwagę wymogi prawne, SPP powinny być oznaczone znakiem D-44. Ważne jest, by dodatkowo wyznaczały one również miejsca dla postoju pojazdu samochodowego znakami pionowymi (D-18 parking, z opcją T-30 pokazującą sposób prawidłowego pozostawienia pojazdu) oraz znakami poziomymi dokładnie wskazywały stanowiska postojowe, linie wyznaczające pas postojowy, koperty albo miejsca dla pojazdu osoby niepełnosprawnej (znaki: P-18, P-19, P-20, P-24).

O czym trzeba pamiętać, przystępując do budowy strefy płatnego parkowania?

Chcąc utworzyć strefę, należy pamiętać o właściwym oznaczeniu. Opłaty mogą być pobierane jedynie gdy miejsca postojowe są wyznaczone przez podwójne oznakowanie, tj.przy użyciu zarówno wspomnianych znaków pionowych, jak i poziomych, ewentualnie znaku pionowego i konstrukcyjnego wydzielenia stanowiska płatnego.

Płynne i intuicyjne korzystanie z parkingu wymaga zapewnienia niezawodnej infrastruktury parkingowej, dobranej do charakteru miejsca. Należy opracować plan parkingu i rozmieszczenia urządzeń do poboru opłat z uwzględnieniem w obsłudze darmowego czasu postoju, korzystania ze strefy osób uprzywilejowanych, jak np. mieszkańcy danego osiedla, pracownicy urzędu, zakładu.